Domů Šperky Jak vznikají perly?

Jak vznikají perly?

5689
1
Sdílejte
Rate this post

perly-aDuhový lesk perel, který se zrodil v tmavých hloubkách moře a spatřil světlo světa, mnohdy i za cenu lidských životů, vždy okouzloval a podněcoval fantazii člověka. Perly měli od nepaměti mimořádnou cenu a připisovali jim i mnohé zázračné či léčivé vlastnosti. První zprávy o použití perel jsou dochovány již z egyptských papyrů před téměř 4000 let. Už tehdy měli obrovskou cenu. Proto je v historii nosily výhradně příslušníci nejvyšších společenských vrstev. Zdobily se jimi vlasy, čepce, zda oděv panovníků, církevních hodnostářů nebo šlechticů.

Životní pouť perly

Možná se to nezdá, ale perla je vlastně přírodní kámen vznikající v živém organismu. Když se cizí objekt (zrnko písku, malý parazit, kousek odumřelé tkáně jiného živočicha nebo úlomek perleti) dostane do nitra lastury, která je schopna produkovat perly, lastura začne proti cizímu tělísku ve svých útrobách bránit. Její obranným procesem je vylučování perleti a obalování tohoto cizího předmětu. Perleť je z chemického hlediska sloučenina oxidu vápníku (cca 90%), organických sloučenin a malého množství vody. Je to tatáž látka, kterou jsou pokryty lesklé vnitřní stěny lastur. Je tvořena z mikroskopických krystalů. Vrstva perleti se postupem času nabaluje na tento cizí předmět a vzniká perla. Čas vzniku perly závisí na druhu měkkýšů, který ji produkuje a pohybuje se zpravidla od 6 měsíců do několika let.

banner-colored-stones-600x315.png

perlorodka

Nejkrásnější a nejdražší perly poskytují mořské perlorodky druhu Pinctada, které se vyskytují v teplejších pásmech Atlantského a Indického oceánu, v Mexickém a Perském zálivu. Perlorodky zde žijí v hloubce 10 až 16 metrů. Méně třpytivé jsou perly sladkovodních perlorodek druhu Unio Margaritifera, které byly kdysi, zejména v Evropě, velmi rozšířené v průzračných řekách. Následkem znečištění vod se z nich však prakticky vytratily.

Perly se dají i pěstovat

Na tuto myšlenku přišli již vynalézaví lovci perel ve starém Orientu. Staří Číňané vkládali do dutin sladkovodních perlorodek různé předměty, aby jejich perlorodky „povliekli“ perletí. Průkopníkem myšlenky umělých perel byl Francouz Jacquin, který začal skleněné perle vyrábět v Paříži roku 1680. I C. Linné, velký přírodovědec, pracoval s mušlemi a vkládal do nich různé tělíska. Opravdový průlom v tomto snažení udělal japonský badatel a obchodník Kochiki Mikimoto. Jeho úsilí bylo korunováno úspěchem roce 1905 a stal se zakladatelem prosperujícího průmyslu v Japonsku.

Náušnice a další šperky s perlami

VIDEO: Jak se pěstují perly?

Zdroj fotografií: SXC.hu

Sdílejte
Předchozí článekAmetyst
Další článekVintage šperky

1 komentář

Comments are closed.